Červen 2022

PROJEKTOVÝ DEN - BŘEZOVÁ

 

Dne 2.6.2022 se žáci 2. – 5. ročníku naší školy zúčastnili projektového dne, který se konal v Outdoor Resortu Březová nedaleko Třebíče.

Z Potštejna jsme vyrazili již v šest hodin ráno, protože nás čekala dlouhá cesta. Po příjezdu na místo nás uvítali dva instruktoři a děti byly rozděleny do dvou skupin.

V úvodu programu děti navštívily zbojnický hrad Sherwood, kde plnily různé úkoly. Mohli se také projet na koních a vydovádět se na vzduchové trampolíně. Další aktivitou bylo rýžování vzácných kamenů. Děti si nalezené polodrahokamy mohly odvézt domů jako suvenýry.

Po krátké svačině jsme se přemístili do zakletého města, které čekalo na vysvobození. Na základě nalezení správných klíčů se to dětem podařilo. Odměnou jim bylo veliké věžičkaté venkovní hřiště se skluzavkami a různými překážkami. Také mohly samy rozpohybovat dřevěný vor a přeplout na něm po rybníku na jiné místo.

Krátce po 13. hod. jsme spěchali na společný oběd do místní jídelny. Všichni jsme se posilnili, chvíli si odpočinuli a těšili se na odpolední program.

Již na nás čekala strašidelná věž Karlštejn. Do té mohl vstoupit jen ten tým, který dokázal na vysokých prolézačkách plných překážek vylézt až do druhého patra a tam získat potřebný kód ke vstupu do věže. Uvnitř nás překvapilo pět děsivých poschodí, mnoho komnat, plno zvuků, děsů, živých obrazů, dveře se samy otevíraly a do toho ještě úkoly, které jsme museli splnit.

Kdo prošel úspěšně strašidelnou věží, mohl si vyzkoušet svou fyzickou zdatnost na jedné ze dvou lezeckých stěn.

Poslední aktivitou byla multifunkční prolézačka Bongo, kterou si děti dostatečně užily.

V závěru našeho projektového dne jsme se všichni shromáždili u východu resortu, kde se s námi naši instruktoři rozloučili a věnovali každému ročníku osvědčení za úspěšné splnění celodenních aktivit.

Cesta nazpět rychle utíkala, domů jsme přijeli po 20. hodině.

VYLET

 

AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ

 

V pátek 3.6.2022 k nám zavítal pan učitel ZUŠ Karel Cvrk a žáci se na hodinu proměnili v malé africké bubeníky. Nejprve žáci hádali, kolik různých tónu lze zahrát na flétnu, kytaru, housle nebo klavír. Poznali, jak správně sedět při bubnování a jak nejlépe buben držet mezi koleny. A mohlo se začít s výukou dvou základních tónů na buben. Střídáním tónů si žáci osvojili různé druhy rytmů, dvojhlasý rytmus a naučili si první indiánskou píseň Hej, hej, hejá. Následovala jednoduchá hra na počasí. Druhou indiánskou píseň si žáci nejen zahráli, ale následně i dramatizovali. Seznámili se i s různými druhy bubnů, na které si mohli v závěru afrického bubnování společně zahrát. Všichni žáci si netradiční podobu hudební výchovy na naší škole velice užili.

Bubnování 3

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

V úterý 7. června se žáci 4. a 5.ročníku vydali autobusem do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště. Zde na nás čekala paní Reichlová, která nás celým dopolednem provázela.

Žáci absolvovali nácvik správné jízdy na dopravním hřišti. Pro některé bylo náročné řídit se dopravními značkami a správně ukazovat změnu směru jízdy. I když si všichni myslí, že na kole umí jezdit výborně, někteří byli opravdu překvapeni, jak má bezpečná jízda vypadat.

Poté žáci zkoušeli dvě trasy jízdy zručnosti. Zde museli zvládnout slalom mezi různě vzdálenými překážkami, jízdu po velmi úzkých prknech, převezení předmětu z místa na jiné místo i závěrečné zabrzdění na místě se shozením pouze jedné laťky ze dvou. A to vše mělo proběhnout s nohami na pedálech! O tom, že byla jízda zručnosti náročná, svědčí i fakt, že ji bez chyby zvládly jen tři děti.

Žáci také psali test z dopravní výchovy, jehož úspěšnost rozhodla o získání průkazu cyklisty. Bohužel průkaz získalo celkem 6 žáků, nejlepší z nich byla žákyně 4.ročníku. Je vidět, že zde máme ještě mezery a je potřeba se dopravní výchově věnovat i nadále.

Květen 2022

REGINÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

 

V úterý 10. 5. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili regionálního kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Autobusem jsme odjeli do České Třebové, kde v prostorách ZŠ Habrmanova soutěž probíhala.

V kategorii rostliny + minerály nás reprezentovali:

Novotná Aneta, Rešlová Zuzana, Špačková Anežka za 3. roč.

Jahoda Antonín a Muthsamová Šárka za 4. a 5. roč.

V kategorii živočichové + minerály soutěžily:

Novotná Aneta, Rešlová Zuzana, Špačková Anežka za 3. roč.

Izáková Jana a Muthsamová Šárka za 4. a 5. roč.

 

Všichni naši soutěžící prokázali velice dobré znalosti v dané oblasti a v konkurenci 15 škol obsadili tato místa:

V kategorii rostliny + minerály za 3. roč.:

Novotná Aneta - 4. místo

Špačková Anežka - 12. místo

Rešlová Zuzana - 18. místo

V kategorii rostliny + minerály za 4. a 5. roč.:

Jahoda Antonín - 13. místo

Muthsamová Šárka - 29. místo

V kategorii živočichové + minerály za 3. roč.:

Novotná Aneta - 2. místo

Rešlová Zuzana - 12. místo

Špačková Anežka - 14. místo

V kategorii živočichové + minerály za 4. a 5. roč.:

Izáková Jana - 12. místo

Muthsamová Šárka - 25. místo

 

Všem soutěžícím gratulujeme a věříme, že svými znalostmi přispějí k ochraně přírody a to nejen v naší malebné obci.

Soutez CT 1

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI – krajské kolo

 

V pondělí 23.května se zástupci naší školy zúčastnili krajského kola Odznaku všestrannosti v Hradci Králové. Na základě předchozího umístění v okresním kole byli nominováni tito žáci a žákyně: Tobias Hnat, Matěj Pleva, Dominika Hájková, Aneta Novotná a Šárka Muthsamová.

Více než 200 soutěžících se utkalo v těchto disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, shyby, leh – sedy. Posledním sportovním výkonem byl běh na 1 000 m. Za každou disciplínu děti dostaly příslušný počet bodů, jejich součet rozhodl o celkovém pořadí v soutěži.

Gratulujeme Tobiasi Hnatovi, který se ve své kategorii umístil na 2.místě, ale i ostatním soutěžícím. Všichni se snažili ze všech sil, určitě je lepší umístění v příštím závodě nemine!

odznak

 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

 

V úterý 24. května se v naší škole uskutečnila přírodovědná soutěž, které se zúčastnilo 7 škol: Potštejn, Lhoty u Potštejna, Bílý Újezd, Černíkovice, Kvasiny, Podbřezí. Ve škole se průběžně pohybovalo účastníků.

Soutěž byla sestavena v duchu ekosystémů, tzn. žáci poznávali rostliny i živočichy z okolí lidských obydlí (1. a 2.ročník), z lesa a rybníků (3.ročník). 4.ročník musel navíc rozeznat živočichy a rostliny z pole a nejstarší žáci poznávali ještě živou přírodu z ekosystému louka. Soutěž nebyla rozhodně jednoduchá, v rostlinách čekaly na všechny živé rostliny, nebo jejich části. Připravení živočichové nebyli jen živí, ale i 3D (vycpaniny). Část poznávací soutěže byla i v počítačové prezentaci.

Nejmladší museli identifikovat 20 živočichů a 20 rostlin, ale ti nejstarší měli rostlin 40 a živočichů dokonce 50. Navíc všechny čekaly bonusové hádanky, které rozhodnou o umístění.

Medailová umístění: Antonín Jahoda – 1.místo (5.ročník), Magdaléna Sedláčková – 1.místo (4.ročník). Jejich úspěch byl oceněn nejen medailí, ale také …

medaile

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TEORIE

 

V pátek 27. 5. 2022 probíhala na naší škole teoretická část dopravní výuky pro žáky 4. a 5. ročníku. Paní lektorka Myšáková seznámila žáky s důležitými dopravními značkami a s pravidly silničního provozu pro cyklisty a chodce. Žáci názorně řešili praktické situace v dopravním provozu, hlavně na různých typech křižovatek nebo na železničním přejezdu. Nechybělo ani vysvětlení světelné signalizace a řízení provozu na křižovatce policistou. Na teoretickou část dopravní výchovy budou navazovat praktické jízdy na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou, kam žáci pojedou (termín si bohužel nepamatuji). Věříme, že osvojené poznatky přispějí k větší bezpečnosti našich žáků v silničním provozu.

 

POLICIE ČR

 

V pondělí 30. května navštívila naši školu por. Mgr. Alena Kacálková z Policie ČR, aby pogratulovala Karolíně Doležalové z 5.ročníku za skvělé 1.umístění ve výtvarné soutěži „Bezpečný cyklista“. Karolína obdržela věcné ceny.

Po předání věcných cen proběhla pod vedením paní policistky beseda na téma „Kyberšikana“. Žáci byli seznámeni s různými prostředími v internetovém světě i se skrytými nástrahami. Většinu situací děti znaly a věděly, jak by měly správně reagovat. Doufáme, že si všichni znovu uvědomili, že se pohybování ve virtuálním světě může stát nebezpečné.

 

Duben 2022

KOUZELNÍK RENO

 

Vystoupení kouzelníka si nenechají ujít žádné děti, natož pak žáci školy Čar a kouzel v Potštejně. V pátek 1. dubna se děti MŠ a ZŠ sešly v místní tělocvičně a těšily se na kouzelnické představení.

Hned v úvodu předvedl sympatický kouzelník Reno několik zajímavých a veselých kouzel. Na další kouzelnická čísla si pozval pomocnice a pomocníky z řad dětí. Někteří dokázali hbitě rozvazovat uzle na provazu, jiní čarovali s balonky a z jedné pomocnice dokonce padaly zlaťáky! Jak se doopravdy kouzlí s kartami? Kam vlastně zmizela pizza? A jak bleskově složit Rubikovu kostku? To vše mohly děti spatřit na vlastní oči a ještě u toho zažít spoustu legrace. Na konec nemohl chybět ani živý králík, který byl vyčarován z malého plyšového.

Všem dětem se kouzelnické představení moc líbilo a těšíme se, že nebylo poslední.

kouzelnik 17

 

PROJEKTOVÝ DEN - ROBOTI UŽ JDOU

 

Ve pondělí 11. dubna jsme měli další projektový den ve třetím ročníku, který byl tentokrát zaměřený na programování robotů. 

Na začátku jsme si ukázali, kde všude se dnes již roboti používají, co všechno dovedou a jak nám mohou posloužit. Povídali jsme si i o nebezpečí, které by vyplynulo ze situace, kdyby nás roboti plně nahradili. Ukázali jsme si robotické stavebnice z lega a pak jsme se již sami pustili do programování. Každý z nás dostal micro:bit a počítač, ke kterému jsme micro:bita připojili. Micro:bit není žádný esteticky krásný robůtek, ale na základy programování dobře poslouží. Naučili jsme se naprogramovat naše jméno, hrací kostku a hru kámen, nůžky, papír.

ROBOTI1 

PROJEKTOVÝ DEN - NAPROGRAMUJ SVÉHO AGENTA

 

Na úterý 12. dubna už většina čtvrťáků a páťáků nemohla dospat, neboť je čekal další projektový den zaměřený na Minecraft. 

Toto dopoledne bylo zaměřeno na programování Agenta z Minecraftu. Nejdříve jsme začali programem Hour of code, kde jsme se naučili blokové programování a jeho zásady. Poté jsme se již přihlásili přímo do Minecraft, kde jsme plnili zadání přímo v Minecraftovém světě. Na závěr jsme se naučili, jak naprogramovat padání různých předmětů z nebe. Bohužel ke konci čtyřhodinového bloku již některé počítače neměly dostatečnou kapacitu baterie, tak někteří žáci skončili připojeni pomocí nabíjecích kabelů, ale ani tato skutečnost nic nezměnila na tom, že tento projektový den většinu dětí hodně baví.

minecraft

 

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

 

V úterý 12. dubna 2022 se v naší škole konal zápis do 1.ročníku.
Budoucí prvňáčky dole v chodbě přivítaly kouzelnice ze starších ročníků a provedly je po celé škole. V každé třídě byly pro děti připraveny úkoly, za které získávaly předměty do svého kouzelnického kotlíku.
Nejprve zdobily v zelené třídě kouzelnické kotlíky různými tvary, poté se proletěly na kouzelnickém koštěti a procvičily si plnění záludných úkolů týkajících se prostorové orientace od kouzelnické hůlky.
Ve žluté třídě nejprve hledaly kouzelné číslice, určovaly počet a umístění barevných tvarů. V hudebním koutku zazpívaly svoji oblíbenou písničku a poznávaly hudební nástroje. Mohly si také samy vyzkoušet na vybraný nástroj zahrát. Všechny děti správně složily z písmen své jméno, pojmenovaly známé pohádkové postavičky a od kouzelnic si za splněné úkoly vysloužily odměny do svého kotlíku.
Poté byli budoucí prvňáčci převedeni do nejvyššího patra naší školy. V přírodovědné třídě si vybrali vlastní kouzelné zvířátko, které si pojmenovali. Z kouzelného košíku postupně vytahovali různá zvířátka z lesa, ZOO či z hospodářství. O zvířátkách kouzelnicím vyprávěli – jak se jim říká, jak se nazývají jejich mláďátka, proč je lidé chovají a také kde žijí. Ve třídě dokonce poznávali skoro živé živočichy.
Nakonec je čekala návštěva u paní ředitelky, kde u interaktivní tabule ještě určovali geometrické tvary, barvy a počty a také dostali drobné dárečky na památku dnešního dne.
K zápisu dorazilo celkem 13 rodin se svými dětmi a my všem budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů v jejich školní kariéře.

 

STAROČESKÉ VELIKONOCE

 

Na jarní svátky se těšili už naši předkové. Ve středu 13.4. si žáci naší školy připomněli zvyky a obyčeje, které jsou s těmito křesťanskými svátky spojené.

Vše začínalo už masopustní veselicí, po které následovalo 6 postních nedělí. Jak se nazývaly a co vše se k nim vázalo se žáci dozvěděli na pásmu Staročeské Velikonoce. Poutavé vyprávění bylo proloženo lidovými písněmi, které si děti s radostí zazpívaly. Mohly si také ozdobit lénu a zúčastnily se průvodu, při kterém zimní král předal vládu jaru. Naučily se i novou velikonoční koledu a nechybělo ani vyšlehání vrbovými proutky, které si užili hlavně chlapci. Nakonec si žáci prohlédli různé velikonoční symboly a při svých odpovědích dokazovali, jak pozornými byli posluchači.

Po návratu do školy si žáci vyrobili velikonoční přáníčka, která si odnesli domů.

 VELIKONOCE 5

 

MC DONALD´S CUP - MINIFOTBAL

 

Ve středu 13. dubna 2022 se vybraní reprezentanti ze 2. a 3. ročníku vydali na předkolo minifotbalu Mc Donald´s Cup do Rychnova nad Kněžnou.

Hráči se utkali se školami z Voděrad, Slatiny nad Zdobnicí, Dobrého, Javornice a ZŠ Mozaika z Rychnova nad Kněžnou. Ze všech zápasů utrpěli pouze jednu porážku a poměr 21:4 (góly, které naši dali: ke gólům, které dostali) byl úžasný. Tak se naše škola ocitla na krásném druhém místě a postupuje do okresního kola. Adam Dostál navíc získal ocenění za nejlepšího hráče turnaje.

Za reprezentaci školy děkujeme stříbrným hráčům: Adamu Dostálovi, Václavu Šmídovi, Tobiasi Hnatovi, Matěji Plevovi, Matyáši Trnkovi, Radoslavu Šutarovi, Michalu Hájkovi, Karolíně Makaloušové a samozřejmě brankáři Dominiku Reichlovi. Zápasům předcházel nedělní trénink pod vedením pana Leoše Dostála a pondělní trénink pod vedením pana Josefa Šmídy, který nás také koučoval přímo v soutěži. Děkujeme!

received 1198295857629334

received 398055028802226

 

MC DONALD´S CUP - MINIFOTBAL (2. KOLO)

 

Ve středu 20. dubna 2022 se vybraní reprezentanti ze 2. a 3. ročníku vydali minifotbalu Mc Donald´s Cup do Rychnova nad Kněžnou.

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev a hrálo se ve dvou skupinách. Naši hráči se ve své skupině utkali se školami z Rychnova nad Kněžnou, Opočnem a Českým Meziříčím. Ze všech zápasů utrpěli pouze jednu porážku a postoupili do semifinále.

fotbal1

Bohužel zde se nám již moc nedařilo a skončili jsme na 4. místě. I tak je to veliký úspěch a všem hráčům patří pochvala za reprezentaci školy. Za nejlepšího hráče turnaje byl vyhlášen Václav Šmída.

Naši reprezentanti: Adam Dostál, Václav Šmída, Tobias Hnat, Matěj Pleva, Matyáš Trnka, Radoslav Šutara, Michal Hájek, Karolína Makaloušová, William Ďurec a Dominik Reichl. 

fotbal2

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

 

Ve středu 20.dubna vyrazily dvě vybrané žákyně ze 4. a 5.ročníku – Magdaléna Sedláčková a Vendula Drahošová – na postupovou soutěž dětských recitátorů do Sobotky.

Dívky se na soutěž pečlivě připravovaly, ale konkurence byla veliká. Ocitly se na opravdu divadelním jevišti, dokonce byly osvětleny reflektory. Za svůj pěkný výkon získaly účastnický list, knížku o našem kraji a pizzu, aby se jim trochu zvedla nálada.

 

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

 

V úterý 26.dubna se vybraní reprezentanti ze 3.,4. a 5.ročníku zúčastnili sportovní soutěže – okresního kola Odznaku všestrannosti v Rychnově nad Kněžnou. Dominika Hájková, Aneta Novotná, Šárka Muthsamová, Vendula Drahošová, Nicol Čermáková, Matěj Pleva, Adam Dostál, Tobias Hnat a Antonín Jahoda závodili v 5 disciplínách – trojskok, kliky, přeskok švihadla čtyřmi způsoby, hod medicinbalem a v běhu na 1 000 m.

Naši žáci a žákyně získali celkem 2 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Do krajského kola, které se uskuteční 23.května v Hradci Králové postupují z 1.míst: Aneta Novotná a Matěj Pleva, ze 2.míst: Dominika Hájková, Tobias Hnat a Šárka Muthsamová. Gratulujeme!

VSESTARNNOST

 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO

 

V pátek 29. 4. se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili školního kola v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. V učebnách 2. patra školní budovy mohli žáci vyzkoušet své znalosti při poznávání buď vystavených exponátů živočichů nebo na jejich fotografiích v prezentaci. Další část soutěže probíhala v 1. patře, kde měli žáci za úkol poznávat živé rostliny, ukázky minerálů a dále fotografie známých rostlin. Naši žáci prokázali velmi dobré znalosti a ti nejlepší budou reprezentovat naši školu na regionálním kole soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů v České Třebové dne 10. 5. 2022.

3. ročník: Zuzana Rešlová, Aneta Novotná a Anežka Špačková

4. a 5. ročník: Antonín Jahoda, Adéla Vaněčková, Jana Izáková a Šárka Muthsamová

Budeme jim přát hodně úspěchů!

 

SOUTEZpriroda1

soutez priroda2

Březen 2022

PROJEKTOVÝ DEN - ANIMAČNÍ STUDIO

 

Ve čtvrtek 24. března proběhl první projektový den, kterého se zúčastnili naši třeťáci. 

V úvodu jsme si povídali o animovaných filmech. Děti vzpomínali, které animované filmy viděly a dozvěděly se, jak se animovaný film tvoří a kolik práce je za tím schováno. Malou zkušenost s tvořením krátké animace již měly z hodin informatiky, kde si pomocí programu malování vytvořily mini film o růstu květiny. Tuto zkušenost pak aplikovali do tvoření filmu, který byl vytvořen z reálných scén. Žáci pracovali ve skupinkách a pomocí věcí z okolí a digitálních technologií (tablet, notebook) vytvořili své vlastní inscenace.

ANIMACE1

 

PROJEKTOVÝ DEN - FAKE NEWS

 

V pátek 25. března proběhl další projektový den, který byl určen pro čtvrťáky a páťáky. 

Projektový den byl zaměřen na úpravu fotografií a měl žáky upozornit na fakt, že ne všechny fotky jsou pravdivé a mohou být poupravené. Nejprve jsme vyzkoušeli jednoduché úpravy v aplikaci "Fotky". Poté jsme přešli ke složitějším upravám v aplikaci GIMP. Zkoušeli jsme si výměnu pozadí u fotografie - ze zamračené oblohy jsme udělali slunečnou. Zásah do fotografie by nikdo určitě na první pohled nepoznal.

 FAKENEWS1

 

NOC S HARRYM POTTEREM

 

Ve čtvrtek 31.března proběhla u nás ve škole Čtenářská noc, tentokrát na téma knihy Harry Potter a Ohnivý pohár. S úryvky z této knihy byli žáci postupně seznamováni. Stejně jako v příběhu nás poté čekaly různé události.

Nejprve byli všichni zúčastnění náhodně vybráni pomocí barevných dřívek do skupin – Kouzelnických škol. Poté museli složit velké puzzle, aby mohli pokračovat dál. Následovalo losování písmen a skládání názvu jednotlivých skupin Poté byl vyhlášen Turnaj šesti kouzelných škol, které se nám postupně představily s vlastnoručně vyrobeným erbem.

Škola Ovce s obrázkem vícebarevné ovečky, škola Rodáto se specializací na výuku různých typů tornád, škola Pumřívum se zaměřením na výcvik kouzelných lišek. Škola Atlasín prý vznikla nedaleko bájné Atlantidy a její žáci se rádi učili zeměpis a dějepis. Škola Uzavičé měla ve svém znaku oheň a byla zaměřená na výuku ohně a ovládání draků. Naposledy se představila škola Like, která se specializuje na učení legračních obličejů.

V knize se vyskytoval Ohnivý pohár, který vybíral do Turnaje šampióny. Byl zabezpečen věkovou hranicí. Žáci se pokusili tedy vytvořit postaršující lektvar, aby se mohli Turnaje vzhledem ke svému věku vůbec zúčastnit. Protože se to všem povedlo, následoval výběr šampiónů. Každá kouzelnická škola vybírala ze svého středu ty nejlepší, které nominovala do kouzelnických her: dobble, pexeso, skládání obrázků a kouzelná taška.

Za každou soutěž získaly skupiny body, které si vkládaly do svých kouzelných pohárů. Na konci turnaje byly tyto body proměněny za čokoládové zlaťáky.

Unavené děti i učitelky spokojeně usnuly ve svých spacích pytlech a spaly až do rána.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 107 hostů a žádný člen